امروز : پنج شنبه 6 اردیبهشت 1403 بروزرسانی:1402/09/21

گالری تصاویر

1:46 PM 1397/01/28 تعداد بازدید: 826
آدرس
لرستان - خرم آباد - خیابان انقلاب - انتهای خیابان رازی - خیابان گلشن یک - جنب اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی - اداره کل شیلات لرستان
تلفن :33229506- 066
دور نگار :33229504 -066

توضیحات
اداره کل شیلات لرستان به استناد ماده 17 قانون مدیریت خدمات کشوری در نظر دارد خدمات مورد نیاز خود را به صورت حجمی وبه شرح زیر از طریق برگزاری مناقصه عمومی به شرکت های دارای مجوز از اداره کل تعاون کار ورفاه اجتماعی واگذار نماید . موضوع : تامین خدمات پشتیبانی (فنی ,نگهبانی ,تنظیف ) حجم سالیانه (نفر ساعت ):888 /30 مبلغ برآورد اولیه :(ریال )700 /368 /237 /3 سپرده شرکت در مناقصه ک000 /000 /165
فایل های پیوست :

ارسال دیدگاه

( دیدگاه ثبت شد)